EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO NAUDA KLIMATUI IR BIOĮVAIROVEI*

SISTEMINIS EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO POŽIŪRIS:

padeda mažinti klimato kaitą; padeda ūkininkams prisitaikyti prie klimato kaitos; kuria atsparias ūkininkavimo sistemas; atsisakoma sintetinių trąšų bei pesticidų; prisidedama prie biologinės įvairovės saugojimo ir gerinimo; rūpinamasi gyvūnų gerove.

* Šią informaciją pagrindžianti studija pasiekiama IFOAM Organics Europe interneto puslapyje adresu:

https://www.organicseurope.bio/library/organic-agriculture-and-its-benefits-for-climate-and-biodiversity/

https://read.organicseurope.bio/publication/organic-farming-and-biodiversity/

**anglies dioksido sekvestracija – bet koks procesas (natūralus ar dirbtinis), kurio metu anglies dioksidas pašalinamas iš atmosferos ir laikomas kietu ar skystu pavidalu, pvz., miškuose, vandenynuose.

SISTEMINIS EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO POŽIŪRIS:

  • padeda mažinti klimato kaitą;
  • padeda ūkininkams prisitaikyti prie klimato kaitos;
  • kuria atsparias ūkininkavimo sistemas;
  • atsisakoma sintetinių trąšų bei pesticidų;
  • prisidedama prie biologinės įvairovės saugojimo ir gerinimo;
  • rūpinamasi gyvūnų gerove.

NAUDA KLIMATUI

Sumažintas išmetamų teršalų kiekis nenaudojant sintetinių trąšų:

– 20 % pasaulinio ŠESD kiekio būtų galima sumažinti nenaudojant sintetinių trąšų;

– 40 % mažiau NOx emisijų/ha;

– mažesnė priklausomybė nuo iškastiniam kurui imlių išorės išteklių;

Efektyvesnis mėšlo tvarkymas:

70 % mažesnė metano emisija;

50 % mažesnis azoto oksido išmetimas.

Sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir padidintas anglies dioksido pašalinimas iš atmosferos (sekvestracija**):

papildomos 3,5 C/ha dirvožemio organinės anglies atsargos;

papildomas 450 kg C/ha per metus anglies dioksido pašalinimas iš atmosferos (sekvestracija**);

vienam kilogramui produkto sunaudojama 15 % mažiau energijos;

didesnis atsparumas besikeičiančioms klimato sąlygoms;

1082 kg CO2 ekv/ha/metus vidutinis klimato apsaugos veiksmingumas.

NAUDA DIRVOŽEMIUI IR AUGALŲ SVEIKATAI

pagerina dirvožemio kokybę ir derlingumą;

geresnė dirvožemio struktūra;

didesnis humuso kiekis;

22 % didesnis atsparumas erozijai;

26 % mažesnis dirvožemio praradimas;

137 % padidėja vandens prasiskverbimo greitis.

NAUDA VANDENIUI

28–39 % mažesnis nitratų išplovimas;

vandens telkiniai apsaugomi nuo teršalų.

NAUDA BIOĮVAIROVEI

30 % daugiau gyvūnų rūšių;

50 % daugiau gyvų organizmų;

20–95 % daugiau augalų rūšių;

23 % daugiau vabzdžių rūšių;

30 % daugiau vabzdžių apdulkintojų.

**anglies dioksido sekvestracija – bet koks procesas (natūralus ar dirbtinis), kurio metu anglies dioksidas pašalinamas iš atmosferos ir laikomas kietu ar skystu pavidalu, pvz., miškuose, vandenynuose.