Žemės ūkio ministerija informuoja, kad Ekologinės gamyos žurnalą galima pildyti  elektroniniu būdu <…>

EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO NAUDA KLIMATUI IR BIOĮVAIROVEI*

SISTEMINIS EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO POŽIŪRIS:

  • padeda mažinti klimato kaitą;
  • padeda ūkininkams prisitaikyti prie klimato kaitos;
  • kuria atsparias ūkininkavimo sistemas;
  • atsisakoma sintetinių trąšų bei pesticidų;
  • prisidedama prie biologinės įvairovės saugojimo ir gerinimo;
  • rūpinamasi gyvūnų gerove.
  NAUDA KLIMATUI
sumažintas išmetamų teršalų kiekis nenaudojant sintetinių trąšų;
efektyvesnis mėšlo tvarkymas;
sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir padidintas anglies dioksido pašalinimas iš atmosferos (sekvestracija**).

NAUDA DIRVOŽEMIUI IR  AUGALŲ SVEIKATAI

pagerina dirvožemio kokybę ir derlingumą;
geresnė dirvožemio struktūra;
didesnis humuso kiekis;
22 % didesnis atsparumas erozijai;
26 % mažesnis dirvožemio praradimas;
137 % padidėja vandens prasiskverbimo greitis.

NAUDA VANDENIUI

28–39 % mažesnis nitratų išplovimas;
vandens telkiniai apsaugomi nuo teršalų.

NAUDA BIOĮVAIROVEI

30 % daugiau gyvūnų rūšių;
50 % daugiau gyvų organizmų;
20–95 % daugiau augalų rūšių;
23 % daugiau vabzdžių rūšių;
30 % daugiau vabzdžių apdulkintojų.